این ایام سخت یاد حکمیت افتاده ام

ترس ابوموسی اشعری ها و 

بعد هم خوارج ها

کاش این بار علی تنها نماند **هرچه علی می گفت خوشبین نیستم، آن ها اصرار بر مذاکره داشند. بعد که سرشکسته و دست از پا درازتر برگشتند گفتند یا علی تو چرا گذاشتی این حکمیت انجام شود. بعد شدند خوارج که علی تو هم باید توبه کنی. 

خدا به خیر کند....

منبع اصلی مطلب : خوشه
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : یک رویداد تاریخی